زن و مرد،دو عاشق الهی


+ احکام عقد موقت(ازدواج موقت)

عقد دختری که به واسطه حرام بکارتش زائل شده

آیا عقد دختری که بواسطه حرام بکارتش را از دست داده باشد بدون اجازه ولی جایز است ؟ عقد موقت چطور؟

جائز نیست.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 

 ازدواج موقت با اهل کتاب

آیا ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز است؟ و چه دین هایی اهل کتاب شمرده می شوند؟
آیا ازدواج موقت با زنان زرتشتی جایز است؟
آیا ازدواج موقت به مدت طولانی، مثلا دو یا سه سال جایز است؟

ـ ازدواج موقت با زنان اهل کتاب (یهودی و مسیحی) اشکال ندارد.
ـ اشکال دارد.
ـ اشکال ندارد.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 انجام عقد موقت در عدّه

1ـ آیا زنی که در عده است می تواند به عقد موقت شخص دیگری درآید؟
2ـ آیا اگر این کار انجام شود حرمت ابدی برای دو نفر که نادانسته این کار را کرده اند ایجاد میشود؟

1ـ خیر این کار جایز نیست.
2ـ اگر در عده عقد کرده اند و دخول انجام شده بر یکدیگر حرام ابدی هستند.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 بخشیدن مدت عقد موقت به وسیله تلفن یا پیامک

اگر کسی از پشت تلفن یا به وسیله ی پیامک (اس ام اس) مدت باقی مانده از صیغه ی موقت را ببخشد این ببخشش صحیح است؟

مانعی ندارد.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 تحقیق در مورد عده زن متعه

مردى زنى را به عقد موقّت خود در مى آورد در بین مباشرت با آن زن شک مى کند که آیا او از زنانى است که زیاد صیغه مى شود وعدّه نگه نمى دارد یا نه، آیا تحقیق واجب است؟

سؤال و تحقیق از زن واجب نیست.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 اذن برادر در ازدواج موقت

اگر شخصى با زن بى شوهرى ازدواج موقّت کند و این زن به برادرش اطّلاع ندهد، آیا این کار خیانت به برادر محسوب مى شود؟ در صورتى که برادر با این ازدواج مخالف باشد و زن شرایط ازدواج موقّت را داشته باشد آیا این ازدواج جایز است؟

اجازه برادر معتبر نیست و اطّلاع ندادن به او خیانت محسوب نمى شود ولى مشورت با او مناسب است.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 عدم جواز ازدواج موقت با زن فاحشه

آیا از نظر آیت الله مکارم شیرازی، حرام بودن ازدواج موقت با زن فاحشه بنابر احتیاط مستحب است یا احتیاط واجب؟

بنا بر احتیاط واجب است.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 نحوه جدایی در عقد موقت 99 ساله

با زنی صیغه ۹۹ ساله بسته ایم، نزدیک ۲سال است هیچ روابطی نداریم، آیا صیغه باطل است یا باید آن را باطل نمود؟ زن میتواند بدون باطل کردن صیغه، ازدواج کند؟

صیغه 99 ساله در حکم عقد دایم است و تا مراسم طلاق انجام نشود همچنان زن و شوهر هستید.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نحوه متعه زنان اهل کتاب

در صورت جایز بودن متعه اهل کتاب در کشورهاى غربى آیا باید صیغه عقد به زبان عربى خوانده شود یا همان توافق بین 2 نفر بر سر زمان و مهریّه (در قالب هدیه) کفایت مى کند ؟

 

در صورتى که آشنا به عربى نباشد به هر زبانى جایز است ولى باید به آنها تفهیم گردد که عقد ازدواج در اسلام دو نوع است که یک نوع آن عقد موقّت است که در برابر آن هدیه اى پرداخت مى شود.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 اختلاف زوجین بر دائم یا منقطع(موقت) بودن عقد

در صورت اختلاف بین زوجین در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح، قول کدام یک مقدّم است؟

قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است; ولى احتیاط آن است که در پایان مدّت، صیغه طلاق نیز جارى گردد.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

  شرط عدم نزدیکی در عقد دائم

سلام علیکم
در صورتی که در ضمن عقد نکاح شرط عدم نزدیکی شود آیا این شرط باطل(رد) است یا خیر ؟ در صورت باطل بودن آیا مبطل(باطل کننده ی عقد) نیز میباشد ؟

در نکاح دائم این شرط اشکال دارد ولی در نکاح موقت اشکال ندارد و در هر حال مبطل نیست.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 حکم عقد موقت در صورت ترک نزدیکی

سلام علیکم
اگرمردی درعقد موقت(
۲۰ساله) بیش ازچهارماه نزدیکی با متعه خودراترک کند عقد باطل می شود وآیازن می تواند صیغه عقدراباطل وبعد ازمدت عده ازدواج کند؟

عقد با این عمل باطل نمی شودمگر اینکه زن در عسر وحرج شدید باشد و مرد حاضر نباشد باقیمانده مدت را ببخشد در این صورت می تواند نزد فرد عالمی برود تا باقیمانده مدت رابعنوان ولایت از طرف شوهر به او ببخشد و بعد از نگهداری عدّه میتواند شوهر کند.

 

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 شرط عدم نزدیکی و لمس در ازدواج موقت

ایا در عقد موقت میتوان شرط کرد که اموری انجام نشود مثلا نزدیکی یا لمس یا بوسه یا حتی نگاه؟ وصرفا محرمیت باشد؟لطفا محدوده این شرایط را بفرمایید که تا کجا خلاف مقتضای عقد است؟

هیچ کدام از آنها مانعی ندارد.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 عقد موقتی که بدون اذن پدر جاری شده

 دخترى با مردى برخورد و تماس داشته است، مثلا در یک مکان با یکدیگر کار مى کرده اند و یا تحصیل مى نموده اند، آن مرد این دختر را جهت محرمیّت و عدم وقوع در گناه، بدون اذن پدرش به عقد موقّت خود درآورده هر چند به صرف محرمیّت اکتفا نشده و تقبیل و لمس انجام داده اند با توجّه به این مقدّمه به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
الف) آیا این دو گناهکارند و مرتکب معصیت گردیده اند؟
ب) آیا مادر دختر به این مرد محرم شده است؟

الف) چنین عقدى خالى از اشکال نیست و به صورت نامحرم با یکدیگر رفتار کنند و براى رعایت احتیاط مرد باقیمانده مدّت را ببخشد.
ب) در مورد مادر هم باید احتیاط کند.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 


 خواستگاری بدون اطلاع ولی

کسى که قصد ازدواج موقّت دارد آیا مى تواند بدون اطّلاع ولىّ دختر از او خواستگارى کند؟ در دو صورت باکره بودن و بیوه بودن زن، حکم آن را بیان فرمایید.

خواستگارى در هر صورت مانعى ندارد، ولى جارى کردن صیغه عقد بدون اذن ولى در باکره اشکال دارد امّا در بیوه رضایت طرفین براى اجراى صیغه عقد کافى است.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ بخشیدن مدت عقد موقّت هنگام عصبانیت

زوج در حال عصبانیّت و ناراحتى و اختلاف با زوجه موقّت خود، ابراى مدّت و زمان عقد مى نماید ولى بلافاصله نادم و پشیمان مى گردد آیا زوجه با این ابرا مى تواند با دیگرى ازدواج نماید و یا ابرا صحیح نیست و زوجیّت باقى است؟

اگر در حال عصبانیّت عقل و شعور خود را از دست داده ابراى مدّت صحیح نبوده امّا اگر این کار را از روى شعور و عقل کرده هرچند عصبانى بوده ابرا صحیح بوده است.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ بخش باقیمانده مدت عقد موقّت توسط حاکم شرع

این جانب به مدّت ده سال به عقد موقّت مردى درآمدم این آقا مدّت سه سال است که رفته و من هیچ خبرى از او ندارم به دادگاه مدنى هم مراجعه کردم ولى هیچ نتیجه اى نگرفتم. خواهشمندم که مرا آزاد کنید زیرا من شرایط ازدواج موقّت را نمى دانستم و کسى را هم ندارم و کارى هم ندارم که زندگیم را اداره کنم؟

هرگاه به تشخیص حاکم شرع، شما در عسر و حرج شدید باشید و راه حل نداشته باشید و دسترسى به شوهرتان نیز نباشد، مى تواند باقیمانده مدّت را به شما ببخشد سپس عدّه نگهدارید و بعد شوهر کنید.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ ازدواج مرد شیعه با اهل کتاب

آیا ازدواج مرد شیعه با دختر یهودى و نصرانى و ارمنى و سایر اهل کتاب جایز است؟

آیا ازدواج موقت با زنان زرتشتی جایز است؟

آیا ازدواج موقت به مدت طولانی، مثلا دو یا سه سال جایز است؟

 

- تنها ازدواج موقّت جایز است.

- اشکال دارد.

- اشکال ندارد.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ نفی ولد در صورت مواقعه

شخصى زن جوانى را متعه کرده وبا اقرار خود مواقعه نیزانجام شده و زن مزبور پس از آن، وضع حمل کرده و طفل را به مرد متمتّع نسبت مى دهد ولى مرد منکر الحاق ولد به خود مى باشد آیا قسم به نفى ولد از طرف مرد در این صورت مشروعیّت دارد؟

چنانچه مرد اقرار به مواقعه دارد ولد به او ملحق است و با قسم از او نفى نمى شود.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ نحوه متعه(عقد موقت) زنان اهل کتاب

در صورت جایز بودن متعه اهل کتاب در کشورهاى غربى آیا باید صیغه عقد به زبان عربى خوانده شود یا همان توافق بین 2 نفر بر سر زمان و مهریّه (در قالب هدیه) کفایت مى کند ؟

در صورتى که آشنا به عربى نباشد به هر زبانى جایز است ولى باید به آنها تفهیم گردد که عقد ازدواج در اسلام دو نوع است که یک نوع آن عقد موقّت است که در برابر آن هدیه اى پرداخت مى شود.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٢۵ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ متعه(عقد موقت) اهل کتاب و کافر

آیا متعه(عقد موقت) اهل کتاب و کافر جایز است؟

متعه اهل کتاب جایز است.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٢۵ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ متعه(صیغه) کردن ذمی توسط مرد متأهل

آیا مرد مسلمانى که همسر مسلمان دارد مى تواند زن ذمّى رابه عقد موقّت خود درآورد؟

متعه ذمّى بر مسلمان بدون اجازه همسر مسلمانش کراهت دارد.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٢۴ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ ازدواج موقت با اهل کتاب

آیا افرادی که برای مدتی به کشورهای غربی بصورت مجرد عزیمت میکنند میتوانند با زنهای غیر مسلمان مجامعت نمایند.؟

 

ازدواج موقت با اهل کتاب اشکالی ندارد.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ نحوه طلاق در عقد موقت

آیا برای عقد موقت هم لازم است صیغه طلاق خواند شود یا همین قدر که مرد مدت را ببخشد کافی است؟

همینکه مدت را ببخشد کفایت می کند و صیغه طلاق اثری ندارد.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ چگونگی طلاق در عقد موقت

زنی را که ازشرایط واحکام متعه خبر نداشت مردی اورابوسیله صیغه متعه برای مدت پنجاه سال همسر خودنموده البته بارضایت خود این زن وبعدامعلوم شده که کلکی درکاراست اومی خواهد باین وسیله اموال زن را تصاحب کند.حالا آن زن ازاین پیش آمدخیلی ناراحت است ومی خواهد ازآن مرد رهایی یابد این چگونه ممکن است لطفاهرجه زودتر حل این معضله را مرقوم بفرمائید

عقد موقت طولانی مدت حکم عقد دائم را دارد . و اگر زن بخواهد از او جدا شود باید او را راضی کند که طلاقش دهد.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ صیغه نمودن برای جلوگیری از گناه در جوانان

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

با عرض سلام خدمت عارف عالی قدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی.من جوانی هستم 17 ساله که نیروی شهوتم بسیار زیاد است و مرا به گناه انداخته است.حال از شما بزرگ مرد سوال داشتم که آیا صیغه ی زنی برای خودم مفید است؟

چنانچه از عوامل تحریک (نظیر فیلمها و مجلات و کتابها و نشریات فاسد و دوستان ناباب و مجالس آلوده و حتی غذا و مناظر محرک) اجتناب ورزید و هر روز به صورت مرتب مقداری ورزش کنید، و خود را به خدا بسپارید ان شاء الله موفق به کنترل خود خواهید شد.

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ متعه(صیغه) کردن زنی که کارش زنا است

متعه کردن با زن بازاری که کارش زنا کردن است چه حکمی دارد؟

اشکال دارد، مگر اینکه توبه کند.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ خواندن صیغه عقد بصورت غیر حضوری

با توجه به پیشرفت علوم و ضرورت پاسخگوئی به برخی ابهامات، استفتای زیر نیاز به تفکر و بررسی کامل دارد و استدعا دارم با در نظر گرفتن همه شرایط پاسخ داده شود: همانطور که می دانیم می توان خطبه عقد دائم را غیر حضوری خواند یعنی مثلا پسر در خارج است تلفنی دختری را برایش عقد می کنند. 1) آیا شرایط فوق برای صیغه یا خواندن صیغه محرمیت هم جایز است؟(تلفنی یا اینترنتی(چت)) 2) همانگونه که می دانیم در صیغه خواندن خطبه به زبان فارسی هم جایز است.آیا دو نفر میتوانند تلفنی یا اینترنتی صیغه شوند؟ 3) با توجه به اینکه عرف جامعه صیغه را نمی پذیرد آیا ضرورت دارد برای صیغه نفر سومی هم شاهد باشد؟ 4)آیا می توانند پسر و دختری تلفنی یا اینترنتی فقط برای صحبت کردن محرم یکدیگر شوندو تضمین کنند یکدیگر را ندیده یا تماس بدنی نداشته باشند؟ آیا در اینصورت هم رضایت پدر شرط است؟ با تشکر

صیغهء عقد ازدواج (دائم یا موقت) را می توانند طرفین عقد اجرا کنند و نیاز به شاهد ندارد، خواه حضوری باشد یا تلفنی؛ و اگر نتوانند به زبان عربی صیغه را بخوانند به زبان فارسی هم جائز است؛ و در هر حال، برای ازدواج با دختر اذن پدر لازم است.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ ازدواج موقت با کفار

آیا می توان با زنانی که غیر اهل کتاب هستند بدون خواندن عقد موقت جماع کرد؟ چون منکر خداوند هستند و اصلا دینی ندارندآیا این امر ممکن است؟

جایز نیست.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱۶ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ صیغه نمودن برای جلوگیری از گناه در جوانان

با عرض سلام خدمت عارف عالی قدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی.من جوانی هستم 17 ساله که نیروی شهوتم بسیار زیاد است و مرا به گناه انداخته است.حال از شما بزرگ مرد سوال داشتم که آیا صیغه ی زنی برای خودم مفید است؟

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

چنانچه از عوامل تحریک (نظیر فیلمها و مجلات و کتابها و نشریات فاسد و دوستان ناباب و مجالس آلوده و حتی غذا و مناظر محرک) اجتناب ورزید و هر روز به صورت مرتب مقداری ورزش کنید، و خود را به خدا بسپارید ان شاء الله موفق به کنترل خود خواهید شد.

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱۵ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ اذن پدر برای ازدواج دختر رشیده / اذن برادر در ازدواج موقت)

آیا اذن پدر در ازدواج (موقت یا دایم) دختری که رشیده است و صلاح و فساد خود را درک می کند شرط است؟ اگر جواب مثبت است آیا شرط تکلیفی است؟

این کار بدون کسب اجازه ولىّ دختر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. و منظور از باکره دخترى است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه.
این شرط جنبه وضعی دارد.

اگر شخصى با زن بى شوهرى ازدواج موقّت کند و این زن به برادرش اطّلاع ندهد، آیا این کار خیانت به برادر محسوب مى شود؟ در صورتى که برادر با این ازدواج مخالف باشد و زن شرایط ازدواج موقّت را داشته باشد آیا این ازدواج جایز است؟

اجازه برادر معتبر نیست و اطّلاع ندادن به او خیانت محسوب نمى شود ولى مشورت با او مناسب است.

 آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ عقد موقت دختری که پدر و جد پدری ندارد

آیا دختری که پدر و جد پدری اش در قید حیات نیستند با اجازه مادرش میتواند با پسری (بدون داشتن رابطه جنسی ) صیغه محرمیت بخواند؟

اگر ازدواج او با آن فرد به تصدیق بزرگترهای فامیل مناسب باشد می تواند با او عقد دایم نماید.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ اجازه پدر برای ازدواج موقت پسر

آیا پسر برای ازدواج موقت نیاز به اجازه ی پدر دارد؟

پسر نیازی به اذن پدر ندارد.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر با رضایت جد پدری

دختر باکره یی که پدرش راضی نیست و اذن به ازدواج او را نمیدهد ولی جد پدری دختر (پدر پدرش) به عقد راضی است و اذن میدهد آیا صحیح است؟

مانعی ندارد.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ مخالفت پدر با ازدواج دختر عاقل رشیده

در رساله جنابعالى آمده: «اگر دختر عاقله بالغه رشیده نیاز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردى که شرعاً و عرفاً کفو او است منع کند، اجازه پدر در این جا شرط نیست.» آیا منظور، ازدواج دائم است یا شامل موقّت هم مى شود؟ اگر شامل ازدواج موقّت مى شود، هم کفو بودن در آن به چه معنایى است؟

تفاوتى نمى کند; ولى معمولا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باکره نیست، و مخالفت پدر بجاست.

 آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ معنی عدم بکارت در عقد موقت

من 21 ساله و دانشجو هستم که مدتی است با دختر خانمی مومن و محجبه آشنا شدم و قصد داشتم با او ازدواج کنم ولی خانواده هامون مخالفت کردند حال میخواهم بدانم آیا این دختر خانم که خود او با این ازدواج موافق است میتواند خود باکره بودن خود را از بین ببرد که ما با هم بتوانیم صیغه محرمیت بخوانیم ولی با هم رابطه جنسی نداشته باشیم؟ با تشکر خدا حافظ

ازاله بکارت باید از طریق ازدواج مشروع صورت بگیرد و بر فرض ازاله بکارت باز هم بدون اجازهء پدر جایز نیست. تنها در صورتی جایز است که یکبار با اجازهء پدر ازدواج کرده باشد؛ بار دوّم اجازهء پدر شرط نیست.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ رابطه دختر و پسر از طریق ازدواج موقت

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

 

 

 

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

اگر پسر و دخترى بخواهند از طریق ازدواج موقّت با همدیگر رابطه شرعى داشته باشند در صورتهاى زیر چه شرایطى معتبر است: الف) اگر رابطه صرفاً رابطه متعارف شغل یا تحصیلى باشد.

ب) اگر رابطه صرفاً به خاطر استمتاع جنسى بدون دخول باشد.
ج) اگر رابطه به خاطر آمیزش جنسى (دخول) باشد.

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ خواستگاری بدون اطلاع ولی

کسى که قصد ازدواج موقّت دارد آیا مى تواند بدون اطّلاع ولىّ دختر از او خواستگارى کند؟ در دو صورت باکره بودن و بیوه بودن زن، حکم آن را بیان فرمایید.

خواستگارى در هر صورت مانعى ندارد، ولى جارى کردن صیغه عقد بدون اذن ولى در باکره اشکال دارد امّا در بیوه رضایت طرفین براى اجراى صیغه عقد کافى است.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ عقد موقتی که بدون اذن پدر جاری شده

دخترى با مردى برخورد و تماس داشته است، مثلا در یک مکان با یکدیگر کار مى کرده اند و یا تحصیل مى نموده اند، آن مرد این دختر را جهت محرمیّت و عدم وقوع در گناه، بدون اذن پدرش به عقد موقّت خود درآورده هر چند به صرف محرمیّت اکتفا نشده و تقبیل و لمس انجام داده اند با توجّه به این مقدّمه به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
الف) آیا این دو گناهکارند و مرتکب معصیت گردیده اند؟
ب) آیا مادر دختر به این مرد محرم شده است؟

الف) چنین عقدى خالى از اشکال نیست و به صورت نامحرم با یکدیگر رفتار کنند و براى رعایت احتیاط مرد باقیمانده مدّت را ببخشد.
ب) در مورد مادر هم باید احتیاط کند.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٠۶ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ لزوم اذن پدر در عقد موقت برای دختران باکره

سلام علیکم بنده نظر حضرت عالی را در مورد نکاح موقت بدون اذن پدر در صورتی که دختر باکره بوده ولی امور زندگی خویش را خود تامین می کند چیست؟

بنابر احتیاط واجب بدون اجازه پدر جائز نیست .

 

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٠۵ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ اذن برادر در ازدواج موقت

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

اگر شخصى با زن بى شوهرى ازدواج موقّت کند و این زن به برادرش اطّلاع ندهد، آیا این کار خیانت به برادر محسوب مى شود؟ در صورتى که برادر با این ازدواج مخالف باشد و زن شرایط ازدواج موقّت را داشته باشد آیا این ازدواج جایز است؟

اجازه برادر معتبر نیست و اطّلاع ندادن به او خیانت محسوب نمى شود ولى مشورت با او مناسب است.

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ حکم صیغه کردن همسر فرد معتاد

ما یک زن همسایه داریم که شوهرش معتاد و مریض می باشد، این زن شوهر خود را دوست ندارد، آیا ازدواج موقت با او اشکال دارد؟

آری، این کار حرام است، و مجازات سنگینی دارد، ولی اگر زنی از شوهر خود طلاق بگیرد پس از پایان مدت عده طلاق، می توان با او ازدواج کرد.

 

 

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۵:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ حکم صیغه نود و نه ساله *

 

 

 

 

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

آیاصیغه 99 ساله اشکال دلرد؟

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۵٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ عدم دسترسی یا مخالفت غیر منطقی ولی دختر

اگر پسر و دخترى بخواهند از طریق ازدواج موقّت رابطه متعارف شغلى یا تحصیلى داشته باشند (بدون استمتاع جنسى و دخول) مستدعى است در دو فرض زیر حکم اجازه پدر دختر را بیان کنید.

الف) امکان دسترسى به ولىّ دختر نیست و فرضاً ایجاد رابطه شرعى، ضرورى و فورى است.
ب) امکان دسترسى هست امّا ولىّ دختر بدون منطق مخالفت مى کند و اصلا رضایت نمى دهد.

در هر صورت احتیاط واجب استیذان(اجازه گرفتن) از ولىّ است ، در ضمن تجربه نشان داده است که این رابطه ها مخصوصاً در جوانها معمولا در یک حد محدود و معیّنى ثابت نمى ماند و تدریجاً توسعه مى یابد ومایه مشکلات فراوانى مى شود.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۵۶ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ رضایت همسر اول در ازدواج موقت

از نظر شرعی آیا مرد متاهل برای ازدواج موقت نیاز به اجازه همسرش دارد؟
از نظر شرعی برای ازدواج دوم چطور؟

نیازی به اجازه همسر اول نیست.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۵۴ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ تفاوت ازدواج موقت با زنا

فرق ازدواج موقت با زنا چیست که یکی حلال و دیگری حرام است؟ چون در زنا نزدیکی انجام می شود و پولی هم رد و بدل می شود و در ازدواج موقت نیز همینطور است، فقط در ازدواج موقت یک جمله به عنوان صیغه ادا می شود.

ازدواج موقت تمام احکام ازدواج را دارد به جز نفقه و بعضی از جزئیات دیگر، اما فرزند از آنها ارث می برد و مسئولیت عدّه نگه داشتن بعد از پایان مدت بر دوش زن می باشد و زن هرگز نمی تواند در این مدت همسر مرد دیگری شود و امثال آن.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۵۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ ترویج ازدواج موقت

  آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

 

 

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

لطفاً پیرامون ازدواج موقّت به پرسشهاى زیر پاسخ دهید:

1ـ آیا جواز متعه مربوط به دوره و شرایط خاصّى از تاریخ اسلام بوده است؟

2ـ آیا حکومت اسلامى در قبال قانونمندى، یا جلوگیرى از گسترش آن در جامعه، وظیفه اى دارد؟

3ـ در شرایط کنونى وظیفه روحانیّت در ارتباط با ازدواج موقّت چیست؟ آیا همچون سایر احکام مکلّف به ترویج آن هستند؟

4ـ در فتواى مشهور آمده است: «زن یائسه عدّه ندارد.» آیا کسانى که لوله هاى رحم خود را بسته اند، در حکم زنان یائسه هستند؟

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۵۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ حق هم خوابی در ازدواج موقت

 

 

 

 

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

سلام ببخشید من یک ازدواج موقت کرده ام ی شود به من توضیح دهید که در ازدواج موقت حق هم خوابی ندارند یعنی چه ؟

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۴۶ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ ازدواج مجدد زنی که متعه(صیغه) بوده

  آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

 

 

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

بعد از اتمام صیغه (و یا بخشش بقیه مدت توسط شوهر) باید دو دوره ایام عدّه نگه دارد و سپس ازدواج نماید.

 

خانمی که صیغه شده، چه مدت و به چه طریق می تواند دوباره ازدواج کند؟

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۴۶ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ ازدواج موقت برای مرد متأهل

 آیا براى مردى که همسر دائم دارد ازدواج موقّت جایز است؟ (حکم مسأله را در صورتى که همسر دوّم در همان محل زندگى همسر دائم یا در محل دیگرى زندگى کند بیان فرمایید).

اشکالى ندارد، لکن فقط در صورت ضرورت این کار را بکند.

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۴۶ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ حکم شرعی ازدواج موقت

 

 

 

 

 

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

عقد موقّت از نظر اسلام چه حکمى دارد؟

 

ازدواج موقّت یکى از احکام مسلّم فقهى است، شرح بیشتر را در کتاب ما به نام «این است آیین ما»و همچنین در جلد 3 تفسیر نمونه ذیل آیه 24 سوره نساء مطالعه کنید.
نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۴:۴۶ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۵/٩
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

+ حضور در مکانهای خاص به منظور ازدواج موقت

  آیة الله ناصر مکارم شیرازی

 

در صورتى که به قصد ازدواج باشد مانعى ندارد.

به نقل از:

 : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafi /

 

 

 

شخصى در جستجوى ازدواج موقّت است و مى داند که در فلان مکان با عدّه اى از زنانى که براى این امر آماده اند رو به رو مى شود، آیا جایز است که به آن مکان رفته و به آنها نگاه کند و یکى از آنها را انتخاب کند؟

نویسنده : محمدرضا صادقی ; ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
    پيام هاي ديگران()   لینک